Přeskočit na obsah

Podmínky pronájmu

Já, níže podepsaný, pronajímám níže uvedené vybavení tak, jak je, a chápu, že zatímco mám zařízení v držení, jsem výhradně zodpovědný za pronajaté vybavení. Souhlasím s tím, že zaplatím celou částku před doručením, nebo v případě vyzvednutí, bude platba provedena v době vyzvednutí. Výpůjční lhůta pro vybavení je za den a veškeré pozdě vrácené vybavení bude účtováno za další den. Souhlasím s tím, že kdykoli odhlásím, pronajmu nebo půjčím za společnost COLDBREAK® za jakékoli ztracené, rozbité, odcizené nebo poškozené jakýmkoli jiným způsobem nebo způsobem, v plné výši potřebné k výměně, poškozené nebo chybějící součásti za plnou maloobchodní cenu. Chápu, že mám zařízení používat způsobem, který je v souladu s jeho určením, a že mám zařízení vrátit ve stejném stavu, v jakém bylo přijato. V případě, že si společnost COLDBREAK® musí uchovat inkasní agenturu nebo právnickou firmu, aby mohla inkasovat zůstatky po splatnosti dlužné společnosti COLDBREAK®, souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré poplatky inkasní agentury, soudní náklady, poplatky za právní zastoupení nebo vedlejší náklady spojené s inkasem.