StarSan Mixing Ratio

Fresh Water (US) Fresh Water (Metric) StarSan (US) StarSan (Metric)
1 gallon 3.8 liters 1 teaspoon (0.16 oz) 5 ml
1.3 gallons 5 liters 1.5 teaspoons (0.25 oz) 7.4 ml
2.6 gallons 10 liters 1 Tablespoon (0.5 oz) 15 ml
5 gallons 19 liters 2 Tablespoons (1 oz) 30 ml